วิดีโอกิจกรรม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน นายณัฐพล สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา (อ่าน 52) 26 ก.ย. 65
VTR รายงานผลฯประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (อ่าน 760) 27 ก.ย. 64
ผลงานและความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1218) 18 ก.ค. 63
ผลงานและความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1112) 17 ธ.ค. 62
ผลงานและความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1495) 22 มิ.ย. 62
zero waste school (อ่าน 1801) 08 ก.พ. 62
ผลงานและความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1345) 19 ธ.ค. 61
ผลงานและความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1379) 07 ก.ค. 61
ผลงาน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1261) 23 มี.ค. 61