รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
132 หมู่ 8   ตำบลบัวปากท่า  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ 034-993070
Email : buapakthawittaya.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :