กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรรษา กาญจนลักษณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายปิยพงษ์ กำลังงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสัตตบุษ ยิ้มแย้ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2