ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนและครู
วันที่ 10 กันยายน 2562 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา นำโดยผู้อำนวยการประเจิด อยู่สงค์ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนและครู ในการได้รับโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ 6 รายการ ได้แก่ 1.โล่รางวัลเกียรติคุณผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดระดับโรงเรียนขนาดเล็ก 2.เกียรติบัตร มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3.เกียรติบัตร มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4.เกียรติบัตร มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5.เกียรติบัตร มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 6.เกียรติบัตรโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ ระดับดี ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2562 รวมถึงแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่ได้รับถ้วยรางวัล 2 รายการ ได้แก่ 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย กีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 และ 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง กีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนบัวปากท่าวิทยาอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2562,13:08   อ่าน 137 ครั้ง