ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Buapakthawittaya Open House 2020
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา นำโดยผู้อำนวยการประเจิด อยู่สงค์ คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Buapakthawittaya Open House 2020 ภายใต้สโลแกน "นวัตกรรมนำสมัย ก้าวไกลเทคโนโลยี คิดสร้างสรรค์ดี บนวิถีพอเพียง" ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณกฤษฎา ใจซื่อกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยโรงเรียนบัวปากท่าวิทยาได้จัดกิจกรรมการจัดแสดงผลงาน/ผลผลิตนักเรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตลอดจนการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้​ ทั้ง​ 8​ กลุ่ม​สาระฯ ทางโรงเรียนบัวปากท่าวิทยาขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันและขับเคลื่อนในกิจกรรมครั้งนี้จนทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2563,11:35   อ่าน 357 ครั้ง