ภาพกิจกรรม
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-10.30 น. โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา นำโดยผู้อำนวยการประเจิด อยู่สงค์ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 83 คน ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร บายศรีในพิธี และคณะดนตรีไทย จากโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ชาวบัวปากท่าวิทยาขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสุปราณี อยู่ฤกษ์ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2563,11:36   อ่าน 313 ครั้ง