ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-10.30 น. โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา นำโดยผู้อำนวยการประเจิด อยู่สงค์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย ศน.จิรวัฒน์ บุญครอง ศน.อรไท แสงลุน และศน.สุทธาสินี เปาอินทร์ ซึ่งคณะศึกษานิเทศก์ได้ให้คำปรึกษา​ แนะนำและข้อเสนอแนะ​ เรื่อง 1.การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ​ Active Learning 2.การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รวมถึงการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR แนวใหม่​ 3.กระบวนการนิเทศภายใน และ 4.การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโรงเรียนบัวปากท่าวิทยาขอขอบพระคุณทุกท่าน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2563,11:37   อ่าน 52 ครั้ง