ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา นำโดยผู้อำนวยการประเจิด อยู่สงค์ และคณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีการนำเสนอผลงานและความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมถึงกิจกรรมประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองในชั้นเรียน เพื่อรับทราบระเบียบของทางโรงเรียน แนวทางการจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันส่งเสริมศักยภาพและความรู้ความสามารถของนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,12:37   อ่าน 404 ครั้ง