ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการประเจิด อยู่สงค์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
นายประเจิด อยู่สงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปี 2562" จากมูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ม.บ.ม.ท.) และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น" จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,13:59   อ่าน 41 ครั้ง