ภาพกิจกรรม
รับมอบพัดลมอุตสาหกรรม และการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและครู จากคณะร่วมด้วยช่วยกัน
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.50-12.40 น. โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา นำโดยผู้อำนวยการประเจิด อยู่สงค์ คณะครู และนักเรียน ได้รับมอบพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 7 ตัว จากผู้มีอุปการะคุณ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน นอกจากนั้นยังได้รับความเมตตากรุณาในการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและครูทั้งโรงเรียน จากคณะร่วมด้วยช่วยกัน วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ทางโรงเรียนบัวปากท่าวิทยาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,14:15   อ่าน 43 ครั้ง