ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี"
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา นำโดยผู้อำนวยการประเจิด อยู่สงค์ คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี" โดยเป็นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดคัดลายมือ การประกวดคำขวัญ การประกวดวาดภาพวรรณคดีไทย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การประกวดคำขวัญ การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการประกวดการแต่งกายตัวละครวรรณคดีไทยรีไซเคิล โดยการจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,14:26   อ่าน 181 ครั้ง