ภาพกิจกรรม
ต้อนรับผอ.เขต สพม.9
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา นำโดยผู้อำนวยการณัฐพล สุขสมบูรณ์ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นางนิศา บรรจงการ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และ นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ พร้อมกับ นายอุทัย ก่งเซ่ง ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,09:53   อ่าน 605 ครั้ง