ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษา นักกีฬาเซปักตะกร้อ
นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ขอขอบคุณนายเกษมสิน  แซ่เตียว และนายพิเชฐ  ถิ่นวงษ์พรหม
ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2564,09:20   อ่าน 74 ครั้ง