ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทองเล่านิทานภาษาอังกฤษ
นักเรียนโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
รายละเอียดผลงาน
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง เล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมี นางสาวสมพิศ  สำราญจิตร  เป็นครูผู้ฝึกสอน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,09:00   อ่าน 57 ครั้ง