ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมพิศ สำราญจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0890326098
อีเมล์ : Samranjit1963@gmail.com
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,08:53  อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองเล่านิทานภาษาอังกฤษ
รายละเอียดผลงาน
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง เล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมี นางสาวสมพิศ  สำราญจิตร  เป็นครูผู้ฝึกสอน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,08:53   อ่าน 20 ครั้ง