ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวีรวุฒิ เนียมแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,11:51   อ่าน 247 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565
ชื่อนักเรียน : นายนวพล อยู่เย็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,11:50   อ่าน 234 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2565,09:46   อ่าน 17817 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองเล่านิทานภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,09:00   อ่าน 449 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 การแข่งขันโครงการทำการตลาดออนไลน์
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,13:36   อ่าน 391 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ชายหาด
ชื่อนักเรียน : นักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,13:23   อ่าน 351 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศโครงการการประกวดแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 3
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,13:52   อ่าน 748 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ชื่อนักเรียน : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,13:38   อ่าน 665 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับสาม รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
ชื่อนักเรียน : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,13:32   อ่าน 672 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
ชื่อนักเรียน : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2559,12:49   อ่าน 747 ครั้ง