ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการเล่านิทาน (story Telling)
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุดารัตน์ บุตรเนียม
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,16:13   อ่าน 425 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศโครงการการประกวดแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 3
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,13:52   อ่าน 320 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ชื่อนักเรียน : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,13:38   อ่าน 293 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับสาม รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
ชื่อนักเรียน : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,13:32   อ่าน 348 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
ชื่อนักเรียน : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2559,12:49   อ่าน 421 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ชื่อนักเรียน : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2559,12:45   อ่าน 391 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศตะกร้อทีมเดี่ยวชาย
ชื่อนักเรียน : นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2559,12:39   อ่าน 373 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาตะกร้อเยาวชนทีมชาติไทย
ชื่อนักเรียน : นายเผด็จศักดิ์ หวังพรม
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2559,12:33   อ่าน 383 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาตะกร้อเยาวชนทีมชาติไทย
ชื่อนักเรียน : นายกฤตนัย สมุดรีรำ
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2559,12:32   อ่าน 534 ครั้ง